Senior Care 

sociální služby o.p.s.

Společnost Senior Care sociální služby o.p.s. odvádí svou práci tradičně na velice profesionální úrovni s lidským přístupem. Naše organizace pečuje o seniory i o ostatní občany, kteří bez cizí pomoci nejsou schopni žít důstojným plnohodnotným životem. Snažíme se být organizací prakticky prospěšnou. Svých klientů si velmi vážíme a odměnou pro nás je, když náš klient může svůj život strávit v domácím, pro něho přirozeném, prostředí.

Všechny služby jsou poskytované na základě platné Registrace pro poskytování sociálních služeb vydané Středočeským krajem. ​Registrujícím je místněpříslušný kraj dle sídla organizace.

Senior Care pečovatelská služba o.p.s. - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz