O nás

Senior Care sociální služby o.p.s. byla založena v roce 2010 za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem žijících na Berounsku, hlavně v malých obcích (např. Loděnice, Chrustenice, Hudlice, Suchomasty, Tetín, Vráž, Zdice, Hýskov, Zaječov, Jivina, Olešná a další), kde není dostatečně zajištěno pokrytí sociálních služeb. 

Posláním organizace je, aby občané vzdor svým omezením mohli žít co nejkvalitněji  a prodloužil se jejich pobyt v přirozeném domácím prostředí a tím se oddálila nutnost jejich umístění do ústavní péče. Cílem je také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké pečují.

Organizace se od svého začátku neustále rozvíjí. Zlomovým rokem je rok 2017, kdy došlo k rozšíření působnosti do dalších krajů. Filozofií organizace stále zůstává poskytování komplexních služeb zejména v malých obcích, kde se občané potýkají s nedostatkem sociálních služeb. Samozřejmostí je v indikovaných případech provázanost sociálních služeb se službami domácí zdravotní péče.

Zájemci o pečovatelskou službu či osobní asistenci se na nás mohou nyní obracet nejen ve Středočeském kraji, ale i v Pardubickém kraji, Libereckém kraji, Zlínském kraji, na Vysočině a v hlavním městě Praha.

 

Senior Care sociální služby o.p.s. poskytuje:

Pečovatelskou službu

Osobní asistenci

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Všechny služby jsou poskytované na základě platné Registrace pro poskytování sociálních služeb vydané Středočeským krajem.

Terénní služby poskytujeme celý týden i o sobotách, nedělích a svátcích.

Dále jsme:

Členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Členy Sítě sociálních služeb Středočeského kraje

Zapojeni do Komunitního plánování města Beroun, města Hořovice, města Humpolec