Partneři

S kým spolupracujeme

„Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytváří. Spolupráce a vzájemné poznání jeden druhého však ano.“ 

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.

 

Všechny společnosti v rámci sdružení VČELKA  si zakládájí budování a udržování dlouhodobých a korektních vztahů. Vzájemná důvěra je proto pro nás základním atributem a hodnotou, kterou dodržujeme a očekáváme.

Finančně nás podporují

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Partnerem je statutární město Zlín
Partnerem je statutární město Jihlava
Partnerem je město Staré Město
Partnerem je město Hořovice
Partnerem je město Humpolec
podpořeno z rozpočtu města Pelhřimov
Partnerem je město Chvaletice
Partnerem je město Kladno
Partnerem je město Hostivice
Nadace Preciosa
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Nadační fond pro Pelhřimovsko
Nadační fond Tesco
Partnerem je město Uherské Hradiště
Partnerem je Statutární město Pardubice
Nadace Karel Komárek Family Foundation