O Nás

Našim posláním je pomáhat lidem

O nás

VČELKA senior care o.p.s. (dále jako "Senior care") byla založena v roce 2010 za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem žijících na Berounsku, hlavně v malých obcích (např. Loděnice, Chrustenice, Hudlice, Suchomasty, Tetín, Vráž, Zdice, Hýskov, Zaječov, Jivina, Olešná a další), kde není dostatečně zajištěno pokrytí sociálních služeb a od své vzniku se neustále rozvíjí. 

Posláním organizace je, aby občané vzdor svým omezením mohli žít co nejkvalitněji a prodloužil se jejich pobyt v přirozeném domácím prostředí a tím se oddálila nutnost jejich umístění do ústavní péče. Cílem je také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké pečují.

Jsme tu pro Vás!

Senior care jako součást sdružení VČELKA..

V roce 2018 se společnost stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka, která působí napříč ČR a v té době byla primárně zaměřena na zajištění domácí zdravotní péče. Tato skutečnost a to, že společnost Senior care byla díky svému inovativnímu přístupu k zajišťování sužeb a propojení se společnostmi poskytujícími inovativní péče i v oblasti ošetřovatelské péče, zařazena do Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Tento rok a vlastně i rok 2017 byl pro naší organizaci zlomový. Došlo k implementaci inovativních prvků do poskytované péče a rozšíření do dalších lokalit, přičemž k dnešnímu dni poskytujeme služby v sedmi krajích České republiky, a to:

 

 • Středočeském kraji
 • Hlavním městě Praha
 • Pardubickém kraji
 • Kraji Vysočina
 • Libereckém kraji
 • Moravskoslzeském kraji
 • Zlínském kraji
   

Všude zde se na nás mohou zájemci o službu obrátit a my jim velmi rádi zajistíme potřebnou péči, či poradíme jinou vhodnou alternativu, která by byla vhodnější s ohledem na jejich sociální a zdravotní potřeby.

 

Posláním organizace je, aby občané vzdor svým omezením mohli žít co nejkvalitněji a prodloužil se jejich pobyt v přirozeném domácím prostředí a tím se oddálila nutnost jejich umístění do ústavní péče. Cílem je také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké pečují. Filozofií organizace stále zůstává poskytování komplexních služeb zejména v malých obcích, kde se občané potýkají s nedostatkem sociálních služeb. Samozřejmostí je v indikovaných případech provázanost sociálních služeb se službami domácí zdravotní péče.

 

 

Senior Care sociální služby o.p.s. poskytuje

 • Pečovatelskou službu
 • Osobní asistenci
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
   

Všechny služby jsou poskytované na základě platné Registrace pro poskytování sociálních služeb vydané Středočeským krajem.

Jsme také aktivní zapojení se do dění týkajícího se nastavení koncepce a systému poskytování terénních sociálních služeb. Terénní služby poskytujeme celý týden i o sobotách, nedělích a svátcích.

 

 

Členství

 • Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.s.
 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Síť sociálních služeb Středočeského kraje
   

A jsme zapojeni také do Komunitního plánování měst Beroun, Hořovice, Humpolec, Pardubice, Praha 10 a mnoha dalších.

Zásady Včelky

Zásady Včelky jsou filozofií našeho sdružení. Jde o soubor hodnot a přesvědčení, které jsou základem naší práce a jsou společné pro všechny naše členské organizace. Při jejich formulování jsme vycházeli z mnohaleté zkušenosti všech členů našeho týmu a příběhů našich klientů a jejich rodinných příslušníků. Věříme, že seznámením se s nimi získáte lepší představu o tom, kdo jsme, v co věříme a na jakých zásadách je naše péče založena.

 

Naše přesvědčení

 • Věříme, že naši klienti jsou na prvním místě.
 • Věříme v týmovou spolupráci a v to, že naši zaměstnanci jsou naším největším přínosem.
 • Věříme, že budování dlouhodobých vztahů je velmi důležité pro naplnění našeho poslání.
 • Věříme, že musíme dbát na naši osobní, týmovou a morální integritu.
 • Věříme, že se musíme aktivně podílet na usnadnění dostupnosti kvalitní péče
 • Věříme, že dosáhneme stanovených cílů.

Naše poslání

Našim posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu změny svého zdravotního či sociálního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci a umožnit jim, s ohledem na jejich potřeby a přání, zůstat co nejdéle ve vlastním domově, případně na místě, které pro ně domov představuje a kde se cítí dobře.

Naše vize

Naší vizí je především naplňovat naše poslání a nabídnout pomoc komukoli, kdo ji potřebuje, bez ohledu na místo, kde se nachází. Z toho důvodu budeme aktivně rozšiřovat naše působení po celé České republice a navazovat spolupráci s pečujícími organizacemi, které zastávají stejné hodnoty jak my.

Naše péče je založena na

Každý, kdo se podílí na zajištění péče o Vás či Vaše blízké se řídí hodnotami, které tvoří základní extrakt toho, jak k pomoci druhým přistupujeme a co sami považujeme za klíčové. Jde o vydefinování základní vůdčích myšlenek, jež jsou z naší strany garantovány.

Profesionalita

Dostupnost

Komplexnost

Úcta

Důvěra

Zodpovědnost

Jsme po celé ČR

Sdružení pečujících organizací VČELKA průběžně od svého založení rozšířuje svou působnost a tím i dostupnost kvalitní a komplexní domácí péče (nejen sociální, ale i zdravotní).

2233

Novinky a jiné zajímavosti

Co se u nás děje nového? Nenechte si ujít novinky ze života Včelky...

Leden 20

Českolipsko a Zlínský kraj

Díky neustále rostoucí poptávce po terénních službách rozšiřujeme pečovatelskou službu a osobní asistenci do dalších...

Leden 17

Nově nabízíme služby v dalších lokalitách

Na základě vyhodnocení poptávky po našich službách se snažíme dostupnost těchto služeb zvyšovat a nyní nás najdete v...

Leden 11

Ježíškova vnoučata

Naše organizace se zapojila do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Prostřednictvím našich pečovatelek...