O Nás

Našim cílem je pomáhat lidem

O nás

Naše organizace byla založena v roce 2010. Od roku 2018  jsme se stali součástí sdružení pečujících organizací Včelka, které zajišťuje současně domácí zdravotní péči.

Jsme zařazeni do Národní sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje jejich samostatnost a neprohlubuje závislost na sociální službě.

Cílem je poskytovat sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

Snažíme se o zachování či rozvoj stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti klientů tak, aby mohli žít ve svém přirozeném, domácím prostředí.

Jsme tu pro Vás!

Naše zásady

Zásady Včelky jsou filozofií našeho sdružení. Jde o soubor hodnot a přesvědčení, které jsou základem naší práce, a jsou společné pro všechny naše členské organizace. 

  • Flexibilita - dokážeme se přizpůsobit aktuálním potřebám klientů
  • Úcta k člověku - dodržujeme etické a morální zásady
  • Respektování práva volby - respektujeme přání, potřeby, individualitu a svobodnou vůli klientů
  • Individuální přístup - služby zajišťujeme dle individuálních potřeb klientů
  • Rovnoprávnost - služby poskytujeme všem za stejných podmínek
  • Etika - pracujeme v souladu s Etickým kodexem a Listinou základních práv a svobod
  • Profesionalita - službu poskytujeme na nejvyšší možné úrovni, pracovníci si průběžně zvyšují svou odbornost průběžným vzděláváním
  • Nezávislost - podporujeme uživatele k nejvyšší možné samostatnosti a neprohlubujeme závislost na sociální službě

Naše péče je založena na

Profesionalita

Dostupnost

Komplexnost

Úcta

Důvěra

Zodpovědnost

Jsme po celé ČR

Sdružení pečujících organizací Včelka průběžně od svého založení rozšířuje svou působnost a tím i dostupnost kvalitní a komplexní domácí péče (nejen sociální, ale i zdravotní).

BEROUN A OKOLÍKLADNO A OKOLÍOKRES PRAHA ZÁPADKOLÍN A OKOLÍKUTNÁ HORA A OKOLÍHLAVNÍ MĚSTO PRAHAČESKÁ LÍPA A OKOLÍJIHLAVA A OKOLÍOKRES PELHŘIMOVPARDUBICE A OKOLÍSLATIŇANY A OKOLÍHLINSKO A OKOLÍHAVLÍČŮV BROD A OKOLÍOSTRAVA A OKOLÍPŘÍBOR A OKOLÍZLÍN A OKOLÍSTARÉ MĚSTO A OKOLÍVALAŠSKÁ POLANKA A OKOLÍKOJETÍN A OKOLÍPROSTĚJOV A OKOLÍ