Sociálně aktivizační služby

Služby poskytujeme v domácnosti klienta

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

Tuto službu poskytujeme v domácnostech klienta, a to osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdrav. postižením:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity

b) sociálně terapeutické činnosti

  • Rozvoj a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností klienta
  • Podpora sociálního začleňování osobc) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klienta

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů klienta

  • Pomoc při komunikaci s úřady a jinými institucemi
  • Pomoc při vyřizování osobních a běžných záležitostí

Provozní doba PO - PÁ  8:00 - 16:00 hodin