Pečovatelská služba

Odborná pečovatelská služba

Komu je pečovatelská služba určena

 • seniorům (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu)
 • chronicky nemocným lidem
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence) rodinám, kde se současně narodily tři nebo více dětí
 • jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti.

Komu pečovatelská služba není určena

Osobám, které

 • vyžadují stálou 24 hodinovou odbornou péči 
 • mají infekční nebo parazitální onemocnění
 • mají onemocnění psychopatického rázu v nekompenzované podobě
 • žijí v takovém sociálním prostředí, jež by mohlo zaměstnance jakýmkoliv způsobem ohrozit na zdraví

Provádí se vždy v domácnosti klienta. Tato domácnost musí být dosažitelná dopravními prostředky, vede k ní pozemní komunikace standardní kvality (nikoli neudržovaná polní cesta, louka apod.)

Pečovatelka zajišťuje pečovatelské služby v rozsahu těchto úkonů

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při samostatném pohybu
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o dutinu ústní, vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Dovoz nebo donáška jídla
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Podávání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid a údržba domácnosti
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • Běžné nákupy a pochůzky
 • Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup nezbytného vybavení domácnosti, ošacení
 • Praní a žehlení ložního prádla a osobního prádla, včetně drobných oprav
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovod k lékaři, na úřad apod.

Ostatní pomoc

 • Jednoduché masáže
 • Jednoduchá cvičení
 • Pomoc při obnovování pohybu nebo pomoc  při procházkách
 • Vedení rozhovoru s klientem


Provozní doba od 7:00 hod. do 20:00 hod. včetně víkendů a svátků a až do naplnění kapacity