Osobní asistence

Pomákáme klientům se sníženou soběstačností

S poskytovaná  osobám, které mají sníženou soběstačnost a to z důvodů věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba se poskytuje  v domácím prostředí klienta a poskytujeme takové činnosti, které  klient potřebuje.

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při použití WC

Pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • Nákupy a běžné pochůzky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pomoc při obnově nebo upevnění kontaktu s rodinou,  pomoc a podpora při dalších aktivitách, které podporují sociální začleňování osob
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady apod.
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • Provozní doba: služba je zajišťována denně včetně víkendů a svátků i v nočních hodinách na základě potřeb klienta - až do naplnění kapacity.