Naše služby

Jsme tu pro vás

Základní činnosti

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví příslušný prováděcí předpis.

Obecné cíle sociálních služeb

  • zachovávat lidskou důstojnost klientů,
  • vycházet z individuálně určených potřeb klientů,
  • rozvíjet aktivně schopnosti klientů,
  • zlepšit nebo alespoň zachovat soběstačnost klientů,
  • poskytovat služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě.

Naše služby

Hledáte spolehlivého poskytovatele některé z následujících služeb?

 

Naše organizaci tvoří více jak 130ti členný tým profesionálních s kvalifikovaných kolegů, což nám umožňuje zajistit Vám péči v té nejvyšší kvalitě a potřebném rozsahu.

 

Jsme tu pro Vás!

Kde působíme?

Naší snahou bylo a je zajistit maximální možnou dostupnost námi poskytovaných služeb nejen ve velkých městech, ale v okrajových obcích, kde je velmi často služba nedostatečně saturována. Níže proto naleznete přehled lokalit, kde nás najdete a kde jsme pro Vás.

2233