Sociální služby

Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb.

Odvádí práci na profesionální úrovni s lidským přístupem a s ohledem na individualitu každého člověka.

Kdo jsme a co děláme?

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.

 

Novinky a jiné zajímavosti

Co se u nás děje nového? Nenechte si ujít novinky ze života Včelky...

Duben 14 2021

Novinky z Přelouče

Jsme také v Přelouči. Tamní středisko vzniklo už na začátku roku 2018 a sídlí v Hradecké ulici. Úzce tady...

Duben 6 2021

Děkujeme za podporu

V rámci Velikonoční sbírky pro Včelku jste nás podpořili během několika dní úžasnou částkou 40 707 Kč.

Duben 2 2021

Klient

Klient - to je pojem, který je alfou a omegou všech sociálních služeb bez ohledu na jejich cílovou skupinu či formu...

Březen 26 2021

Velikonoční sbírka pro Včelku

Obracíme s prosbou, abyste v nás vložili důvěru a můžete-li, podpořili naši činnost, a my tak mohli naši pomoc...

Březen 25 2021

Novinky z Jihlavy

Tentokrát se podíváme do Jihlavy. Naše tamní jihlavské středisko funguje už čtvrtým rokem a za tu dobu poskytlo péči...

Březen 21 2021

Ponožková výzva

Koná se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu. V tento den se na znamení oslavy...

Březen 16 2021

Světový den sociální práce

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen Mezinárodní federací sociálních pracovníků v roce 1983 a slaví se...

Březen 12 2021

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pokusíme se vám odpovědět na to, co znamená v sociálních službách pojem "zprostředkování kontaktu se společenským...

Březen 9 2021

Práce s lidmi se zdravotním znevýhodněním

Zdravotní znevýhodnění lze vnímat jako znevýhodnění v oblasti tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované,...

Březen 7 2021

Pojďme společně táhnout za jeden provaz

Pojďme nyní sami svým jednáním dokázat, že nám situace není lhostejná, a pojďme pomoci druhým! 

Únor 22 2021

Supervize

Definic supervize je v odborných literaturách mnoho. A jaká je ta naše? Supervize nám pomáhá pochopit sebe, nás, tebe...

Únor 17 2021

V Humpolci pomáháme již třetím rokem

Tohle je jen jeden z mnoha šťastných příběhů se kterými se pravidelně setkáváme.  Každý den jsme v kontaktu s lidmi,...