Rozšířili jsme svou působnost do dalších městských částí Ostravy!

Ostrava je počtem obyvatel i rozlohou třetím největším městem v Česku. Rozhodli jsme se proto ji rozdělit na dvě půlky. Naše pracovnice tedy nyní vyjíždějí ze dvou středisek, a tak můžeme poskytovat péči v dalších městských částech Ostravy a jejího okolí, které nám byly do této doby nedostupné.

Naši základnu jsme přesunuli do větších prostor v Ostravě – Hrušově, kde mají kanceláře vedoucí pobočky a sociální pracovnice.

V Ostravě – Třebovicích máme detašované pracoviště, které sdílíme se zdravotními sestrami z Domácí péče Včelka Ostrava. Toto spojení vnímáme jako velkou výhodu, neboť můžeme našim klientům poskytovat komplexní domácí zdravotní i sociální péči.

V našich střediscích v Ostravě momentálně pracuje osm pracovníků v přímé péči, kteří poskytují pečovatelskou službu nebo osobní asistenci v Ostravě – Třebovicích, Porubě, Pustkovci, Svinově, Hrabůvce, Zábřehu, Slezské Ostravě, Michálkovicích, Radvanicích a Bartovicích, Vřesině u Bílovce a Velké Polomi.

Převážnou většinu našich klientů tvoří senioři, kterým se snažíme poskytovat podporu, pomoc a péči v jejich přirozeném domácím prostředí. Pracujeme s individuálními potřebami každého klienta a podporujeme je v jejich dovednostech a schopnostech, čím neprohlubujeme závislost na sociální službě. Udržení samostatnosti klientů je jedním z cílů naší organizace.

Julie Janovská
vedoucí střediska Ostrava