Ceník

CENÍK SLUŽEB Platnost od 1. ledna 2017

Pečovatelská služba:

Cena:  

Čas:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní  osobu:

 

 

a)  pomoc a podpora při podávání jídla a pití

110,- Kč

1 hodina

b)  pomoc při oblékání a svlékání

110,- Kč

1 hodina

c)  pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

110,- Kč

1 hodina

d)  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

110,- Kč

1 hodina

Pomoc při osobní hygieně:

 

 

a)  pomoc při úkonech osobní hygieny na lůžku či v koupelně

110,- Kč

1 hodina

b)  pomoc při péči o chrup

110,- Kč

1 hodina

c)  pomoc při základní péči o vlasy a nehty

110,- Kč

1 hodina

d)  pomoc při použití WC

110,- Kč

1 hodina

e) služba poskytovaná více pečovatelkami zároveň z důvodu zajištění bezpečnosti uživatele (po dohodě s uživatelem)

220,- Kč

120,- Kč

1 hodina

0,5 hodiny

Pomoc při zajištění stravy:

 

 

a)  příprava a podávání jídla a pití

110,- Kč

1 hodina

b)  pomoc při přípravě jídla a pití

110,- Kč

1 hodina

c)   dovoz nebo donáška jídla do 10 km.

  15,- Kč

úkon

d)  dovoz nebo donáška jídla nad 10 km.

  20,- Kč

úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

 

a)  běžný úklid a údržba domácnosti

110,- Kč

1 hodina

b)  velký úklid a mytím oken

130,- Kč

1 hodina

b)  velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení

110,- Kč + cestovné

1 hodina

+ km

c)  běžné nákupy a pochůzky

110,- Kč

1 hodina

d)  praní a žehlení prádla v domácnosti

  60,- Kč

1kg/pr.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

 

a)  doprovody klienta k lékaři, na úřady, za příbuznými, apod.

110,- Kč

1 hodina.

b)  krátkodobý dohled zda je uživatel/ka/ doma v pořádku,

  60,- Kč

úkon

c)  kontrolní telefonát klientovi zda je v pořádku

  10,- Kč

úkon

​  Osobní asistence:                                                                                                                 120,- Kč                 1 hodina

Fakultativní služby:

 

 

a) doprava klienta tam i zpět (k lékaři, na úřad, do obchodu)

  10,- Kč/km

úkon

        - doprovod klienta po celou dobu přepravy

110,- Kč

1 hodina

b) administrativní úkony (sepsání dopisu, žádosti, vyplnění podkladů pro PnP apod.)

  30,- Kč

úkon

c) podání písemností na poštu či příslušný úřad (cena nezahrnuje hodnotu poštovného nebo správního poplatku)

  30,- Kč

úkon

d) vyzvednutí receptů na léky u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně

  50,- Kč

úkon

e) zapůjčení jídlonosiče                                                                                                  10,- Kč kus
f) kopírování jídelních lístků a dalších tiskopisů     5,- Kč kus
g) administrativní úkony spojené s výběrem a převodem plateb za odběr obědů     5,- Kč kus

Kadeřnické služby:

 

 

a) pánské stříhání

 60 - 80,- Kč

úkon

b) dámské stříhání vč. mytí a foukání

200-400,- Kč

úkon

c) barvení vlasů vlastními přípravky klienta bez stříhání

150,- Kč

úkon

d) barvení vlasů vlastními přípravky klienta včetně stříhání

350-550,- Kč

úkon

e) holení vousů

  30,- Kč

úkon

Pedikúra:

 

 

a) základní ošetření

220,- Kč

úkon

b) masáž nohou

  50,- Kč

úkon

c) ošetření kuřího oka, zarostlého nehtu

  50,- Kč

úkon

Trénink paměti (individuální v domácnosti klienta)

200,- Kč

45 minut

Trénink paměti skupinový v sídle organizace

100,- Kč

1 hod./osob

Drobné údržbářské práce v domácnosti

150,- Kč

1 hodina

Masáže:

 

 

Klasická masáž celých zad   

100,- Kč

15 minut

Použití mobilní vany v rámci PS

   30,- Kč

1 použití

 

Cena za 30 minut je v pracovní dny 60,-Kč a v sobotu, neděli a st. svátku 70,-Kč

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY V SOBOTU, NEDĚLI A ST. SVÁTKU JE 130,-Kč/hod.

PROVOZNÍ DOBA   PO - NE  7:00 -  19:00 hod., včetně víkendů a svátků

Mgr. Jana Schejbalová

ředitelka o.p.s.