Jak mám žádat o příspěvek na péči?

Pokud nezvládáte zajistit všechny své potřeby sám, ale potřebujete pomoc rodiny nebo sociální služby, žádejte o příspěvek na péči.

O příspěvek na  péči se žádá na úřadu práce, odbor sociální služby a příspěvek na péči. Žadatel musí žádat na úřadě práce, pod který spadá (podle trvalého bydliště).

Žadatel dostane na úřadě formuláře:

·         Žádost o příspěvek na péči – žadatel vyplní část A, v části E se pouze vyplní jména a adresy lékařů. Nezapoměňte vyplnit formu, jakou chcete přiznaný příspěvek v budoucnu vyplácet.

·         Oznámení o poskytovateli pomoci – zde se kromě základních informací o žadateli, vyplňuje i organizace, která žadateli poskytuje sociální službu. Rovněž zde vyplní své údaje rodinní příslušníci, kteří se na péči o žadatele podílí.

Žádost i Oznámení podepisuje žadatel, nikoli rodinní příslušníci!


Publikováno: 9. 6. 2017